Jita Kyoei

Jita Kyoei

Budo principes en gedachten

Vele Japanse krijgskunsten zijn veel meer dan alleen maar het aanleren van technieken om jezelf te verdedigen of om aan te vallen bij dreigend gevaar.

Achter het Budo, de verzamelnaam voor Japanse krijgskunsten, zit vaak een algemeen gedachtegoed of nog dieper, een filosofie. Het judo, een budo vorm afkomstig vanuit het eeuwenoude jiujitsu, ontstaan in de samurai tijd, is gebouwd op twee filosofieën. Het Jita Kyoei, wat vrij vertaald zoveel betekend als zorg voor het algemeen welzijn, of zorg goed voor jezelf zodat je ook voor anderen kunt zorgen. Het 2e principe is het Seiryoku Zenyo, wat zoveel betekend als zorg dat je met zo min mogelijk inspanning een zo groot mogelijk resultaat bereikt..Deze beide principes probeer ik ook toe te passen in het dagelijks leven. Over deze judo principes en de toepassing daarvan in allerlei dagelijkse situaties of gedachten, gaat dit Blog.

Eenvoud

Jita KyoeiPosted by Michel van Loo Fri, February 09, 2018 10:29:02

Het leven in al zijn facetten is verre van eenvoudig, maar dat betekend niet dat je ‘niet’ naar eenvoud kunt leven. Er is veel verwarring rondom de begrippen ‘eenvoud’ en ‘eenvoudig’. Vaak worden ze door elkaar gebruik omdat men er vanuit gaat dat ze ook hetzelfde betekenen, wat zeker niet zo is.

Eenvoudig betekend zoveel als ‘zonder al te veel moeite of tegenslag’ terwijl eenvoud gebaseerd is op bescheidenheid, op de afwezigheid van versierselen of pracht en praal. Eenvoudigheid overkomt je terwijl ‘eenvoud’ door jezelf wordt bepaald.

Als we naar de principes van het judo kijken zou je kunnen stellen dat deze gebaseerd zijn op ‘eenvoud’. Het principe Sieryoku Zenyo betekend zoveel als met zo min mogelijke inspanning een zo groot mogelijk resultaat behalen. Het past hierbij dus niet dat je allerlei fratsen gaat toepassen of onnodige inspanning gaat doorvoeren. Eenvoud is dus van groot belang bij het Sieryoku Zenyo.
Het Jita Kyoei, het andere judo principe, is gebaseerd op zelfontwikkeling ten gunste van het algemeen welzijn. Ook nu is eenvoud een van de pijlers van dit principe, althans zo zie ik dit. Door eenvoud toe te passen vergroot je de effectiviteit, het behalen van je eigen doel(en) en de groepsdoelstelling(en).

Judo is dus in mijn optiek gebaseerd op eenvoud maar judo is zeker niet eenvoudig. Om effectief te zijn in het judo moet je veel investeren in training, dus in tijd. Judotechnieken zijn effectief omdat ze bestaan uit eenvoud. Het aanleren van deze eenvoud is echter verre van eenvoudig. Iedere judoka op welk niveau dan ook moet continue blijven trainen op de ver-volmaaktheid van de techniek waarbij gelijk gesteld kan worden dat deze volmaaktheid nooit bereikt zal worden. Tijdens een judowedstrijd gaat het erom dat je de tegenstander elimineert (of overwint) door deze op zijn rug te werpen, door hem ten minste 20 seconden in een houdgreep te houden of middels een verwurging of omstrengeling te laten afkloppen (opgeven). De eenvoud zit in het gebruiken van de beschikbare middelen. Het meest voor de hand liggend beschikbaar middel tijdens een wedstrijd is als het ware je tegenstander. De kracht van je tegenstander wordt gebruikt in het eigen voordeel, en door te zorgen dat je tegenstander zijn balans wordt verstoord zal ook dat in je voordeel werken.
De eenvoud is dus in deze gekoppeld aan de beschikbaarheid van je tegenstander!

Eenvoud op of buiten de tatami is nooit een zelfstandig doel. Eenvoud is een middel om doelen te kunnen bereiken. Wanneer je te veel bezig bent om eenvoud door te voeren is er al geen sprake meer van eenvoud! Eenvoud moet een vanzelfsprekendheid zijn. Ik heb eerder benoemd dat eenvoudig iets is wat je ‘overkomt’, toch denk ik dat je door met eenvoud te leven het leven op zichzelf eenvoudiger wordt.

Tot slot; Het is zeker niet eenvoudig om in eenvoud te handelen!  • Comments(0)//www.judotwins.nl/#post2

Zelfreflectie

Jita KyoeiPosted by Michel van Loo Wed, January 17, 2018 15:17:37

Kijk naar jezelf en oordeel naar wat je echt ziet!

Het is vaak lastig om te oordelen over een ander, laat staan om dat over jezelf te doen.
Velen oordelen over zichzelf door dit oordeel af te zetten tegen te successen die ze behalen. Het winnen, geluk hebben of rijk worden is ‘iets’ wat goed voelt en wordt dan ook gekoppeld aan succesvol zijn. Op welke wijze je rijk bent geworden of hoe je aan de ‘winst’ bent gekomen wordt vaak vergeten, onbewust of zelf bewust.

Op weg naar succes kom je vele obstakels tegen. De wijze waarop je deze obstakels benadert vormen de waarde van je succes en zijn daarmee verbonden aan ‘hoe’ je bent. Er zijn vele voorbeelden van op het oog zeer succesvolle mensen die hun succes koppelen aan goedheid. Toch is succes iets heel anders dan goed bezig zijn. Wanneer je miljoenen verdient door het inzetten van ongeoorloofde middelen of over de rug van andere ben je weliswaar succesvol maar betuigd dit zeker niet van goedheid. Rijk of succesvol zijn, zijn vaak slecht oppervlakkige waarnemingen.

De kunst om een waar oordeel over jezelf te vormen hangt samen met wat je wil zien en wat je niet wil zien of kunt zien.
Je moet bereid zijn om in de spiegel van je eigen ziel te kijken, hoe moeilijk of pijnlijk dit ook soms kan zijn.
Leer jezelf kennen door je eigen keuzes te begrijpen. Pas wanneer je jezelf volledig begrijp, zie je hoe anderen jou zien.
Wanneer je ziet wat anderen zien, kan je pas echt een oordeel over jezelf vormen.

Het in de spiegel van je eigen ziel kijken is niet eenmalig, maar moet je iedere dag weer opnieuw doen. De wereld om je heen verandert zo snel dat je telkens opnieuw moet kijken hoe jezelf hiermee omgaat.

Er is een Japanse traditie die direct gebaseerd is op het kijken in de spiegel van je ziel, het Kagami Biraki.
Iedere 2e zondag van het nieuwe jaar wordt op een feestelijke wijze het openbreken van de spiegel gevierd door het drinken van Sake en het eten van Mochi (kleefrijstcakejes).

Een Japanse legende vertelt het volgende verhaal:
Binnen een groep van een aantal goden was een groepslid die enorm wreed was in zijn gedrag en daden. Zijn mede goden konden hiermee niet overweg en verbande de wrede god uit de groep. Niet wetend waarnaartoe te gaan belande de wrede god in een grot alwaar hij zich schuil hielt voor de wereld om hem heen. Naar een tijdje ontdekte de wrede god een spiegelachtig object. Hij werd aangetrokken tot dit object en het object dwong hem te kijken naar wie hij daadwerkelijk was. Hoe dieper hij keek, hoe meer hij zijn eigen wreedheden zag. Naar jaren te hebben gekeken in de spiegel, en te leren van wat hij zag, keerde de god terug naar de andere goden die onmiddellijk zagen dat de god veranderd was in zijn hele doen en laten.

Uiteindelijk werd het beeld van een spiegel gebruikt om de 'gewone mensen' te vertellen dat zij altijd naar zichzelf moeten kijken en daarmee zichzelf moeten beoordelen voor wat ze daadwerkelijk zijn en voor wat ze doen. Deze manier van persoonlijke reflectie kan leiden tot een beter karakter en oprechtere daadkracht…… voorwaarde blijft wel dat je zelf diep genoeg in deze spiegel wil kijken!

  • Comments(4)//www.judotwins.nl/#post1

De kracht van je Medestander

Toepassen van Seiryoku ZenyoPosted by Michel van Loo Sat, December 30, 2017 10:29:09

In het dagelijks leven zie ik vele discussies of getouwtrek om of over van alles en of helemaal niets! Wanneer de mens iets voor elkaar wil krijgen zijn ze vaak 'blind' waardoor ze niet zien welke mogelijkheden er om hen heen aanwezig zijn. Men denkt (te)vaak alleen maar vanuit hun eigen kracht en zien andere krachten totaal over het hoofd.

Het judo principe Seiryoku Zenyo betekend zoveel als "met een minimale inspanning een zo groot mogelijk resultaat behalen". Hoewel dit een simpele maar evenzo effectieve wijsheid is, wordt er in de wereld om mij heen veel te weinig aan Seiryoku Zenyo gedaan. Heel veel mensen vinden zichzelf het belangrijkste en koppelen daaraan dat alleen door hun inzet een goed resultaat bereikt kan worden. Doordat de mens niet om zich heen kijkt om te zien of er andere oplossingen zijn, lees krachten, gaat er heel veel energie verloren. Telkens opnieuw wordt het wiel uitgevonden terwijl anderen al met datzelfde wiel de wereldrond zijn gereden en daardoor precies weten onder welke omstandigheden het wiel optimaal kan presteren. Waarom zou je zelf energie gebruiken als een ander dat al voor je heeft gedaan.

Een van de belangrijkste pijlers binnen het Seiryoku Zenyo is 'maak gebruik van de kracht van je tegenstander'. Verspil geen energie om je kracht te meten met een tegenstander die veel sterker is, maar zorg dat de kracht van je tegenstander in je eigen voordeel werkt. Op de tatami, de judomat, zorg je dat je tegenstander uit balans wordt gebracht waardoor zijn kracht juist jouw kracht wordt. Een mooi voorbeeld hiervan heb ik ooit gelezen in een boek *Judo, stap voor stap. In de volgende alinea heb ik mijn eigen interpretatie van dat verhaal weergegeven.

Het is ergens in de winter waarbij de sneeuw uit de Hemel blijft vallen. In een bos staan vlak naast elkaar een stoere eik met hele dikke stevige takken en een ietwat iele wilg met ranke takjes. De takken van de eik gaan van hun eigen kracht uit en buigen niet voor kracht van het steeds dikker wordende pak sneeuw. Uiteindelijk blijkt dat hoe stoer en stevig de takken ook zijn, zij bezwijken onder de kracht die de sneeuw ontwikkeld waardoor de takken uiteindelijk breken. De wilg krijgt dezelfde hoeveelheid sneeuw te voorduren, maar anders dan de eik gebruik de wilg juist de kracht van de sneeuw door mee te buigen onder het gewicht die de sneeuw ontwikkeld. Uiteindelijk is de buiging van de wilgentakken zo diep, dat de sneeuw zich niet meer kan nestelen op de takken, maar ervan afvalt. De wilgentakken overwinnen hierdoor de sneeuw terwijl deze veel krachtiger is! De boodschap van dit verhaal is gelegen in het slim omgaan met de kracht van je tegenstander.


Als je gebruik kan maken van de kracht van je tegenstander, waarom zou je dat dan niet kunnen doen met de kracht van je medestander?
Medestanders zijn je collega 's op het werk, je vrienden, je mede vrijwilligers bij de sportclub en ja, ook je eigen familie. Zelfs een relatie tussen leverancier en klant is er vaak een van medestanders. Het gemeenschappelijke van medestanders is dat zij hetzelfde doel willen bereiken. De leverancier van een product of dienst wil kwaliteit leveren aan zijn klant zodat de klant optimaal kan leveren aan zijn of haar klanten. Werk collega 's werken voor hetzelfde doel zo ook de vrijwilligers binnen een vereniging en met je naaste familie wil je samen gelukkig zijn en blijven.

Ondanks dat het doel in een relatie voor de participanten hetzelfde zou moeten zijn, gaat het individu toch vaak alleen maar van zijn eigen kracht uit zonder om zich heen te kijken of anderen in de relatie misschien krachtiger zijn. Iedereen duwt en trekt tegelijkertijd aan hetzelfde doel, alleen niet dezelfde richting op. Nog erger is dat de meest krachtigste persoon duwt terwijl de minder krachtige juist aan het doel trekken. Hierdoor verspilt eenieder onnodige energie en het doel wordt steeds lastiger te bereiken. Sterker nog, ze bouwen wel samen maar dan aan blokkades in plaats van aan de oplossing.

Zoals al gezegd, kan je in een judo wedstrijd je tegenstander overwinnen door hem uit balans te halen waarvoor jezelf natuurlijk allereerst zelf in balans moet zijn. In een relatie gaat het uiteindelijk ook om balans. Het verschil is nu dat de je niet je tegenstander uit balans moet halen maar juist je medestander moet helpen om beter in balans te komen. Werk allereerst aan je eigen balans om zo de 'ander' meer in balans te kunnen brengen en we hebben meteen al het andere belangrijke judo principe te pakken, Jita Kyoei. Over dit item volgt later nog een aparte blog.

Is Seiryoku Senyo dan een pleidooi om niet te geloven in je eigen kracht en moet je altijd uitgaan van de kracht van een ander? Nee, natuurlijk niet. Het betuigd juist van moed en zelfkennis als je in je eigen krachten geloofd. Zodra je echter niet kijkt naar andere krachten of nog erger bewust andere krachten negeert, dan betuigd dat niet van zelfkennis maar neigt het naar zelfzuchtigheid. Het gaat ver om te zeggen dat het 'dom' is om niet om je heen te kijken, maar het is in ieder geval niet 'slim'!

Het Seiryoku Senyo helpt mij in ieder geval om dichter bij de gezamenlijke doelen te komen. In de relatie met mijn vrouw, die al 35 jaar iedere dag hechter wordt, helpen wij elkaar dagelijks door onze sterktes op de juiste momenten in te zetten. Hierdoor verspillen we geen onnodige energie en hebben daardoor meer tijd over om van en met elkaar te genieten. smiley

Maak ik zelf dan altijd gebruik van het Seiryoku Senyo principe? Het antwoord is nee, maar wel steeds vaker en bewuster. Door schande en schade leert men, zo ook met het toepassen van het Seiryoku Senyo.

Een mooi voorbeeld van hoe het Seiryoku Senyo mij zeker heeft geholpen ligt in onderstaand verhaal vast.
"Vanuit mijn rol als voorzitter van het JBN District Limburg ben ik altijd op zoek naar vernieuwing om de Limburgse budoka 's van dienst te kunnen zijn. Een aantal jaren geleden had ik de drang naar vernieuwing niet meer echt in eigen hand, of beter gezegd, liep dit bijna uit de hand! Ik verwachte dat iedereen binnen de JBN Limburg organisatie even snel liep dan ikzelf en evenveel energie stopte in het district met hetzelfde doel. Als ik het kon, konden zeker ook de mensen om mij heen dat, althans dat was wat ik dacht. Ik ging dus helemaal uit van mijn eigen kracht en keek niet naar de krachten om mij heen. Uiteraard was dat geen bewuste keuze, maar liet ik mij leiden door mijn eigen enthousiasme en verantwoordelijkheid. Het behoeft geen uitleg dat mijn instelling uiteindelijk leidde tot onbalans bij mij zelf. Natuurlijk liep niet iedereen gelijk op met mijn tempo en natuurlijk had niet iedereen hetzelfde doel, ik had dit immer nooit echt goed afgestemd. Het gevolg was dat vele zaken stokte of zelfs verkeer liepen. Ik bleef maar uitgaan van mijn eigen kracht en probeerde nog harder te lopen en de steken die vielen zelf op te rapen en opnieuw uit te voeren. Het koste mij steeds meer energie, zelfs zoveel dat deze dreigde op te raken. Door mijn onbalans raakte de wereld om mij heen ook in onbalans met als gevolg dat de gestelde doelen steeds minder vaak behaald werden. Uiteindelijk, na vele gesprekken, ben ik een andere weg ingeslagen. Ik ben veel meer om mij heen gaan kijken en toetste nieuwe ideeën met mijn medebestuurders op haalbaarheid. In plaats van zaken zelf doen, ben ik de vrijwilligers meer gaan coachen om hen zo zelf beter te laten presteren. Mijn balans kwam hierdoor steeds meer op gelijke niveau van dat van mijn medebestuurders en overige vrijwilligers, waardoor we meer gezamenlijk succes behaalde. Ik 'gebruikte' meer de kracht van mijn medestanders waardoor ik meer positieve energie overhield om zo weer nieuwe ideeën te ontwikkelen. Ik had het judo principe Seiryoku Senyo leren toe te passen buiten de tatami, namelijk achter de bestuurstafel"

Tenslotte wil ik iedereen het plezier gunnen van het effect wat Seiryoku Senyo kan brengen. Let wel, dit principe gaat nooit vanzelf. Je moet altijd alert blijven op de wereld om je heen om zo de juiste krachten te kunnen inschatten en je eigen balans te kunnen vinden.

* Auteur Judo, stap voor stap. Wil Lüschen, 8e Dan Judo

  • Comments(1)//www.judotwins.nl/#post0